imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
  mapa serwisu       dodaj do ulubionych       poleć stronę
Tu jesteś:  Strona główna       Rewitalizacja Gminy Jeżewo       Informacja o pierwszych spotkaniach informacyjnych dotyczących przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji
Informacja o pierwszych spotkaniach informacyjnych dotyczących przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji
Gmina Jeżewo przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) wobec podjętej Uchwały Rady Gminy Jeżewo w dniu 7 listopada 2016 r., Nr XXII/162/2016.

Rewitalizacja Gminy Jeżewo oznacza wzmacnianie bądź inicjowanie oraz podtrzymywanie procesów w aspekcie społecznym, gospodarczym, kulturowym przestrzennym i środowiskowym.

W dniu 23 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami Jeżewa, a w dniu 30 stycznia z mieszkańcami Laskowic.

Na spotkaniach Członkowie Zespołu ds. GPR poinformowali czym jest „rewitalizacja”, jaki jest jej cel, dla kogo jest przeznaczona i na czym polega. Omówione zostały również kryteria wyznaczania obszarów do rewitalizacji, wizja oraz cel przeprowadzenia takiego procesu oraz aspekty społeczne, gospodarcze, kulturowe, przestrzenne i społeczne, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu GPR. Wskazane zostały także wstępnie wytypowane obszary gminy do procesu rewitalizacji, które obejmą:

  • obszar zwartej zabudowy tj.: podobszar 1 – Jeżewo, podobszar 2 – Laskowice,
  •  obszar zabudowy rozproszonej, tj.: podobszar 1 – Buczek, podobszar 2 – Dubielno-Ciemniki, podobszar 3 – Osłowo i podobszar 4 – Belno.
/mapki przedstawiające wskazane obszary w poniższych załącznikach/.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

Opracowanie dokumentu jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze obszarów oraz będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów.

Idea spotkań z mieszkańcami wynika z zapisów ustawy o rewitalizacji, według której działania gminne mają być podejmowane w oparciu o spotkania, warsztaty i konsultacje z mieszkańcami, przedsiębiorcami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i osobami zainteresowanymi tematem rewitalizacji. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom zebrane zostaną informacje, opinie i uwagi, które pozwolą na przystąpienie do prac mających na celu identyfikację przedsięwzięć do realizacji.

Kolejne spotkania zaplanowane zostały na m-c luty br. dla mieszkańców sołectwa:
Buczek, Ciemniki, Dubielno, Belno i Osłowo.
 
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy.
O terminach organizowanych spotkań, warsztatach i konsultacjach społecznych będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej BIP i Gmina Jeżewo.

Wstępnie wytypowane obszary do rewitalizacji (1107kB) jpg
Orientacyjny obszar rewitalizacji miejscowości Belno (225kB) jpg
Orientacyjny obszar rewitalizacji miejscowości Buczek (230kB) jpg
Orientacyjny obszar rewitalizacji miejscowości Dubielno - Ciemniki (275kB) jpg
Orientacyjny obszar rewitalizacji miejscowości Jeżewo (184kB) jpg
Orientacyjny obszar rewitalizacji miejscowości Laskowice (304kB) jpg
Orientacyjny obszar rewitalizacji miejscowości Osłowo (209kB) jpg
  poleć drukuj
       wpisz wyraz lub frazę:
Pomoc w Zarządzaniu Mikro Firmą
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
System Informacji Przestrzennej
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Projekt i wykonanie: Logonet 2009