imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
  mapa serwisu       dodaj do ulubionych       poleć stronę
Tu jesteś:  Strona główna       Razem Bezpieczniej: Gmina Jeżewo jedną z trzech gmin województwa kujawsko-pomorskiego z dofinansowaniem
Razem Bezpieczniej: Gmina Jeżewo jedną z trzech gmin województwa kujawsko-pomorskiego z dofinansowaniem

Gmina Jeżewo otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do projektu pn. „Świadomi mieszkańcy to bezpieczni mieszkańcy. Gmina Jeżewo dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020” w wysokości 25.000,00 zł.

Projekt skierowany został do dwóch grup społecznych tj. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów Gminy Jeżewo. Działania adresowane do dzieci i młodzieży będą miały na celu podniesienie ich wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkodliwości substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz przemocy rówieśniczej.

Natomiast działania podejmowane względem seniorów Naszej Gminy będą dotyczyły organizacji spotkań, warsztatów o tematyce: jak uchronić się przed oszustami – metoda „na wnuczka, „na policjanta”, jak zachować się podczas podejmowania środków płatniczych z bankomatu i dokonywania opłat w urzędach, jak zachować się w sytuacji zagrożenia np. na ulicy, co zrobić w przypadku zagubienia dokumentów i karty do bankomatu, jak zadbać o bezpieczeństwo we własnym domu i jak zabezpieczyć mienie przed kradzieżą i pożarem. Poruszone zostaną również problemy związane z agresywną promocją i handlem, zagrożeniami wynikającymi z dokonywania zakupów na raty, udostępniania danych osobowych czy zawierania różnego rodzaju umów. Seniorzy dowiedzą się także jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy i jak właściwie reagować w sytuacji zagrożenia życia.

Instytucje zaangażowane w realizację projektu wspólnie z Urzędem Gminy w Jeżewie to: Komenda Powiatowa Policji w Świeciu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie, Szkoła Podstawowa w Laskowicach i w Jeżewie, Gimnazjum w Laskowicach, Szkoła Podstawowa w Krąplewicach, Przedszkole Samorządowe w Laskowicach, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Świeciu, Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżewie, Stowarzyszenie „Krzesiwo”.

Zakres planowanych działań to: warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, spektakl teatralnych dla młodzieży i rodziców, konkurs dla rodzin z terenu gminy – „Nie dla czadu – bezpieczni w domu”, konkurs dla dzieci i młodzieży „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, „Tydzień uprzejmości” w szkołach, festyn rodzinny, a ponadto ulotki informacyjne oraz ankiety mające na celu ocenę świadomości w temacie zagrożeń. Termin realizacji projektu od 01.06.2018 r. do 15.12.2018 r. Działania, które podjęte zostaną w celu realizacji projektu mają charakter prewencyjno-profilaktyczny oraz edukacyjny, a ich celem jest szerokie propagowanie bezpiecznych postaw i zachowań mieszkańców Naszej Gminy.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!  poleć drukuj
       wpisz wyraz lub frazę:
Pomoc w Zarządzaniu Mikro Firmą
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
System Informacji Przestrzennej
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
Projekt i wykonanie: Logonet 2009