imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
  mapa serwisu       dodaj do ulubionych       poleć stronę
Tu jesteś:  Strona główna       Kącik Kociewski       Życzenia Wielkanocne po Kociewsku
Życzenia Wielkanocne po Kociewsku

Wielkanoc po Kociewsku


Dycht wszytkie chrześcijany radujó sia zez Zmartwychwstania Chrystusa, to jestaj łoznakó na nas, że my tyż kiedyś zmartwychwsta­nim. To tyż ludziska na Kociewiu łod dawjian dawna, zachowujó swoje tradycyje i łobyczaje zwjiónzane zez Wielganocó. Psianknó tradycyjó jestaj malowanie jajków, zez chtórny wiela radości majó małe knapki i marysie. Psirwó maloweli jajka woskam i gotoweli wew cybulaku (łupiny od cebuli) ji wew zielónam życie. Tera malujó wew farbach, myśla, że to uż nie je takie zdrowe na ludzi. Ważna tradycyja wiel­ganocna to śwyncynie pokarmów wew kościele wew wielga sobota, tak zwana śwancónka. Zez tó śwancónkó najwiancy lejtó do kościoła knapy i marysie. Wew małych i psianknie przystrojónych kipkach majó kawałuszek chlybka, jajko malowane, kawałek kucha, plastyr szynki ji eszcze insze jeście. Te jeście spożywajó wew psirsze śwanto na frysztych. Przódzi dzieló sia jajkam i składajó sobia życzania. A tera ło rózgach. Tan łobyczaj jestaj znany jano na Kociewiu. Wew każdam dómu muszó być rózgi, zielóne gałónzki brzozy. Stojó wew wazónie na stole, chtórny jestaj nakryty psianknó wielganocnó dekó. Przy wazónie zez rózgami stoi strojik wielganocny, w niam malowane jajka a wew środźku baranek. Wew drugie śwanto tamji rózgamji, kawalyry siekó panianki po pytach. To só Boże rany na pamnióntka biczowania Chrystusa.
Wejci! Wnetki bym zabaczyłóm napsisać ło zajónczku na chtórnygo czekajó małe marysie i knapki. W drugie śwanto ów zajónczek chowjie kipki dóma, abo na polu zez szekóladowymji jajkamji, zajónczkamji, barankamji i małamji prezantamji chtórnych dzieciarnia szuka i ma wiela radości.

Życza Wóm, moje Kociewiaki,
dobrygo dingusa,
a i śwancónygo jadła tyla,
co by sia stół uginał.
Smacznygo jajka!

 


  poleć drukuj
       wpisz wyraz lub frazę:
Życzenia Wielkanocne po Kociewsku
Pomoc w Zarządzaniu Mikro Firmą
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
System Informacji Przestrzennej
Projekt i wykonanie: Logonet 2009