imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
  mapa serwisu       dodaj do ulubionych       poleć stronę
Tu jesteś:  Strona główna       Informacja w sprawie wyrażenia opinii przez mieszkańców Gminy Jeżewo w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży napojów alkoholowych
Informacja w sprawie wyrażenia opinii przez mieszkańców Gminy Jeżewo w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży napojów alkoholowych

9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy Jeżewo musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu, określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzić odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy oraz wprowadzić ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W najbliższym czasie rozpoczną się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami gminy. Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwał przez Radę Gminy w wyżej wskazanych sprawach. Dlatego też zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z przygotowanymi projektami uchwał i wyrażeniu opinii podczas zebrania wiejskiego.

Projekty uchwał w sprawie:  

1)      ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeżewo;

2)    ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jeżewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

3)    wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Jeżewo;

4)   wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeżewo.

Istnieje także możliwość składania opinii, uwag i wniosków dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeżewo, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w następujący sposób: listownie na adres urzędu gminy: ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ug-jezewo.lo.pl Opinie i wnioski w powyższych sprawach można składać do dnia 24 sierpnia 2018 roku.Ilość zaproponowanych zezwoleń zabezpieczy nowe sklepy, kawiarnie itp. oraz przedsiębiorstwa już istniejące i chcące rozwinąć swoją działalność o sprzedaż innego rodzaju alkoholu niż tylko piwo.

Ilość 21 zezwoleń pozwoli na powstanie na terenie Gminy Jeżewo tylko:
7 punktów ( sklepów/kawiarni itp.), które chciałyby sprzedawać alkohol do 4,5 %, od 4,5 % do 18% oraz pow. 18% , czyli każdy rodzaj alkoholu.
( 7 sklepów * 3 zezwolenia = 21 zezwoleń).

Należy jednak pamiętać, że do tej ilości wliczane są zezwolenia jednorazowe na imprezy, zabawy, festyny.

PODSUMOWANIE:
58 zezwoleń = wszystkie obecnie działające przedsiębiorstwa
21 zezwoleń= zapas zezwoleń dla:  nowo powstających przedsiębiorstw,
 rozwijających sprzedaż alkoholu już istniejących przedsiębiorstw i zezwoleń jednorazowych.

 

  poleć drukuj
       wpisz wyraz lub frazę:
Pomoc w Zarządzaniu Mikro Firmą
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
System Informacji Przestrzennej
Projekt i wykonanie: Logonet 2009